Sinclair ZX Spectrum 48K Feiten op een rij

ZX Spectrum 48K.

Fabrikant : Sinclair Research Ltd.
Release datum : April 1982
Stopgezet : 1992
Aantal verkocht
: 5 million
Media : Cassette tape
Besturings-systeem : Sinclair BASIC
CPU : Zilog Z80A @ 3.5 MHz
Geheugen : 16 kB / 48 kB / 128 kB
Grafisch : n/a
Geluid : n/a

Spellen en ZX Spectrum emulator voor Windows

Spellen op de ZX Spectrum 48K
ZX Spectrum emulator voor Windows

Top